Breaking News
Loading...

Amanah Allah Kepada Nabi Musa

Nabi Musa adalah Nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan Kitab Taurat, dan hidup pada masa Fir'aun (Raja Mesir yang saangat dzalim) dan Qarun (Orang Kaya yang sangat kikir). Ketika menjadi Nabi, Allah memberikan 10 amanah kepadanya.

Dalam hal ini Abu l-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Saw bersabda: “Allah SWT telah berpesan 10 macam kepada Nabi Musa bin Imran:
  1. Wahai Musa, janganlah engkau menyekutukan Aku dengan sesuatu apa pun karena Aku telah memutuskan, api neraka akan menyambar muka orang-orang musyrikin.

  2. Taatlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu niscaya Aku pelihara dirimu dari mara bahaya dan Aku panjangkan umurmu serta Aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang lebih baik.
  3. Jangan sekali-kali membunuh sesuatu yang Aku haramkan kecuali atas dasar kebenaran, niscaya akan menjadi sempit bagimu dunia yang luas dan langit dengan semua penjurunya dan akan kembali engkau dengan murka-Ku ke dalam api neraka.
  4. Jangan sekali-kali bersumpah dengan nama-Ku dalam dusta atau durhaka sebab Aku tidak akan membersihkan orang yang tidak mensucikan Aku dan tidak mengagung-agungkan nama-Ku.
  5. Jangan dengki dan iri hati terhadap apa yang Aku berikan kepada orang lain, sebab penghasut itu musuh nikmat-Ku, menolak kehendak-Ku, membenci kepada pembagian yang Aku berikan kepada hamba-hamba-Ku dan siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka dia bukan hamba-Ku.
  6. Jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak kau ketahui dengan benar-benar dan engkau ingat dengan akal dan perasaanmu, sebab Aku menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka.
  7. Jangan mencuri dan jangan berzina dengan istri tetanggamu, sebab Aku tutup wajah-Ku dari padamu dan Aku tutup pintu-pintu langit daripadanya.
  8. Jangan menyembelih korban selain untuk-Ku, sebab Aku tidak menerima korban kecuali yang disebut nama-Ku dan ikhlas untuk-Ku.
  9. Cintailah terhadap sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri.
  10. Jadikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadat kepada-Ku dan hiburkan anak keluargamu.
Kemudian Rasulullah Saw bersabda lagi: “Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hari Sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa dan Allah SWT memilih hari Jum’at sebagai hari raya untukku.”

Itulah amanah Allah kepada Musa, dan bagaimana amanah Allah kepada kita. Apakah kita telah melaksanakan dan menjaga amanah Allah kepada kita selaku umat muslim?

0 comments :

Post a Comment

 
Toggle Footer